Trang chủ

Chiến lược công ty - khóa học ceo

Chiến lược công ty và sự cần thiết

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Chuyên đề “Chiến lược công ty” nằm trong chương trình đào đạo giám đốc chuyên nghiệp của Khóa học CEO – Trường doanh nhân PTI 1. Khái niệm chiến lược công ty Chiến lược công ty sử dụng một cách tiếp cận quản lý danh mục đầu tư để […]

phát triển khả năng lãnh đạo

Phương pháp phát triển khả năng Lãnh đạo

5 / 5 ( 13 bình chọn ) Chuyên đề Phương pháp phát triển khả năng lãnh đạo nằm trong chương trình đào đạo giám đốc chuyên nghiệp của Khóa học CEO – Trường doanh nhân PTI Xem thêm : Chương trình Khóa học CEO tại TPHCM Xem thêm : Chương trình Khóa học CEO tại Hà Nội Xem thêm […]

Chuyên đề Nghề giám đốc chuyên nghiệp

Chuyên đề Nghề Giám đốc chuyên nghiệp

5 / 5 ( 10 bình chọn ) Chuyên đề “nghề giám đốc chuyên nghiệp” nằm trong chương trình đào đạo giám đốc chuyên nghiệp của Khóa học CEO – Trường doanh nhân PTI Xem thêm : Chương trình Khóa học CEO tại TPHCM Xem thêm : Chương trình Khóa học CEO tại Hà Nội […]