Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tổng hợp các Khóa học Giám đốc dài hạn tại Trường doanh nhân PTI :

  • Khóa học CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại TPHCM và Hà Nội
  • Khóa học CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp  tại TPHCM và Hà Nội
  • Khóa học CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp tại TPHCM và Hà Nội
  • Khóa học CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại TPHCM và Hà Nội
  • Khóa học CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp tại TPHCM và Hà Nội
  • Khóa học CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp tại TPHCM và Hà Nội
KHÓA HỌC
NGÀY KHAI GIẢNG
KHU VỰC
ĐĂNG KÝ

Chương trình đào tạo Giám đốc