Khóa Học Trưởng Phòng Kinh Doanh Online

KHOAHOCCEO.COM

Khóa học trưởng phòng kinh doanh ONLINE


khóa học trưởng phòng kinh doanh online

Giới thiệu khóa học trưởng phòng kinh doanh online

Bạn từng nghĩ Trưởng phòng Kinh doanh sẽ là những cá nhân thường xuyên nằm trong TOP có doanh số cao nhất công ty. Thực tế không phải như vậy, đó chỉ là yếu tố cần có mà chưa đủ. Một vị trí quan trọng ảnh hưởng lớn đến doanh số của cả công ty sẽ cần phải đáp ứng được rất nhiều yêu cầu như: có thể tham mưu cho BGĐ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể hoạch định chiến lược công ty, kế hoạch kinh doanh – marketing, triển khai theo dõi, đôn đốc, giám sát hoạt động kinh doanh, giải quyết đầu ra, khách hàng, thương hiệu, xây dựng định vị sản phẩm, cạnh tranh, phân khúc thị trường, chịu trách nhiệm kết quả sản xuất kinh doanh trước BGĐ…

Nếu bạn đặt mục tiêu trở thành một Trưởng phòng Kinh doanh của doanh nghiệp thì khóa học “Trưởng phòng Kinh doanh” của khoahocceo.com sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó với bộ chương trình kiến thức – kỹ năng quan trọng nhất.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Giúp học viên xác định rõ chức năng nhiệm vụ TPKD

2. Có thể xây dựng tổ chức phòng kinh doanh

3. Lập kế hoạch kinh doanh, triển khai công việc cho đội Sales

4. Đàm phán xây dựng thị trường hệ thống phân phối bán hàng

5. Quản trị kinh doanh trên địa bàn hoạt động.

6. Đánh giá kết quả và xây dựng hệ thống KPI của đội ngũ kinh doanh.

Mục tiêu Giới thiệu Khóa học giám đốc nhân sự online

NỘI DUNG ĐÀO TẠO trưởng phòng kinh doanh ONLINE

GIÁO TRÌNH TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
 Bài 1: Chân dung trưởng phòng kinh doanh
 Bài 2: Chức năng và vai trò của trưởng phòng kinh doanh
 Bài 3: Cách xây dựng bộ máy trong phòng kinh doanh (Phần 1)
 Bài 4: Cách xây dựng bộ máy trong phòng kinh doanh (Phần 2)
 Bài 5: Tổ chức và bố trí công việc
 Bài 6: Phân công công việc
 Bài 7: Công tác quản lý (Phần 1)
 Bài 8: Công tác quản lý (Phần 2)
 Bài 9: Quản trị địa bàn kinh doanh
 Bài 10: Khảo sát địa bàn thị trường
 Bài 11: Chọn lựa kênh phân phối
 Bài 12: Phân loại khách hàng
 Bài 13: Chiến thuật phát triển địa bàn
 Bài 14: Phân công và triển khai kế hoạch kinh doanh
 Bài 15: Hoạch định mục tiêu kinh doanh
 Bài 16: Xây dựng KPI công việc đo lường đánh giá kết quả nhân viên (Phần 1)
 Bài 17: Xây dựng KPI công việc đo lường đánh giá kết quả nhân viên (Phần 2)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

–     Ban giám đốc các công ty

–     Các Trưởng phòng Kinh doanh cần bổ sung kiến thức và kỹ năng

–     Các chuyên viên/nhân viên kinh doanh đang có mong muốn trở thành một trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

BAN GIẢNG HUẤN

  • Nguyễn Lâm Tuấn

    Giảng viên


    Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G và kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong các tập đoàn, công ty lớn khác như Coca-cola, Nestle’,Toyota…

    TS. Nguyễn Lâm Tuấn luôn mang đến cho học viên những kiến thức bổ ích, sát thực tế.