Khóa Học Online Chiến Lược Thương Hiệu Dành Cho Lãnh Đạo

KHOAHOCCEO.COM

Khóa học ONLINE chiến lược thương hiệu dành cho lãnh đạo 

5/5 - (29 bình chọn)

TƯ VẤN khóa học

 Hỗ trợ tư vấn 24/7
 Hotline: 0907 080 758
 Email: info@khoahocpti.edu.vn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

“Sản phẩm là cái mà doanh nghiệp tạo ra trong sản xuất, còn cái mà khách hàng chọn mua lại là thương hiệu. Sản phẩm có thể bị các đối thủ cạnh tranh bắt chước còn thương hiệu là tài sản riêng của doanh nghiệp. Sản phẩm nhanh chóng bị lạc hậu. Còn thương hiệu (nếu thành công) thì có thể còn mãi với thời gian” – Stephen King – Tập đoàn WPP.

Bởi vậy, xây dựng thương hiệu là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp và nhiệm vụ hàng đầu của lãnh đạo doanh nghiệp.

Khóa học “Chiến lược thương hiệu dành cho lãnh đạo” do Khoahocceo xây dựng sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp định vị rõ thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường, hiểu rõ giá trị cốt lõi và xác định điểm độc đáo của thương hiệu nhằm khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Giới thiệu khoá học
 Bài 1: Hiểu về thương hiệu
 Bài 2: Ý nghĩa thương hiệu
 Bài 3: Phân loại về thương hiệu
 Bài 4: Lợi ích của thương hiệu
 Bài 5: Ý nghĩa của việc định giá thương hiệu
 Bài 6: Thế nào là một thương hiệu mạnh
 Bài 7: Thương hiệu mạnh quốc tế và thương hiệu mạnh tại Việt Nam
 Bài 8: Xây dựng thương hiệu
 Bài 9: Các điều cấm kỵ khi đặt tên thương hiệu
 Bài 10: Xác định con đường riêng của thương hiệu
 Bài 11: Tầm nhìn thương hiệu – Vision
 Bài 12: Sứ mệnh của thương hiệu
 Bài 13: Hệ thống giá trị cốt lõi
 Bài 14: Đổi mới thương hiệu
 Bài 15: 10 lý do bạn cần đổi mới thương hiệu
 Bài 16: Phân tích sự đổi mới của thương hiệu Vietcombank
 Bài 17: Phân tích sự đổi mới của thương hiệu Vietnam Airlines
Mục tiêu Giới thiệu Khóa học giám đốc nhân sự online

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sau khóa học, học viên nắm được:

– Thế nào là thương hiệu; ý nghĩa thương hiệu; phân loại, định giá thương hiệu; xác định thương hiệu mạnh như thế nào.

– Học viên được tìm hiểu về quá trình, cách thức xây dựng thương hiệu, đổi mới thương hiệu như thế nào để đạt hiệu quả cao.

– Nắm được một số bài học kinh nghiệm từ một vài thương hiệu trên thị trường.

– Học viên định vị rõ thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường, xác định điểm độc đáo của thương hiệu nhằm khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…

– Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp

– Các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thương hiệu và xây dựng thương hiệu

BAN GIẢNG HUẤN

Nguyễn Ngoan

Giảng viên


– Giảng viên Nguyễn Ngoan là chuyên gia Marketing & Thương hiệu có tầm, một chuyên gia tư vấn chiến lược, phát triển kinh doanh và tư duy thay đổi sáng tạo dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.

– Ông đã hoàn tất chương trình MBA của Hoa Kỳ vào năm 2006. Với kinh nghiệm học tập và làm việc trên 20 quốc gia, diễn thuyết và giảng dạy cho hơn 20.000 doanh nhân trẻ, nhà quản lý cấp cao, nhân viên văn phòng và chia sẻ cho sinh viên các trường đại học.

– Với kiến thức sâu rộng, chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, ông đã gặt hái nhiều thành tựu và trải qua những vị trí khác nhau, đáng kể nhất:

+ Nhà sáng lập & Chủ tịch MANDAMIND, BEJO Fashion

+ Phó Chủ Tịch – Star Travel International Corporation

+ Giám đốc điều hành – Grand Capital Investment Corporation

+ Giám đốc Marketing – Nippon Paint Vietnam

+ Phụ trách sản phẩm nghe nhìn tập đoàn Panasonic Việt Nam

Các thương hiệu lớn mà chuyên gia Nguyễn Ngoan đã tham gia tư vấn: Panasonic, Fujifilm, Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS), Tổ chức giáo dục hoa kỳ (IAE), Mobilfone, Oseven Corp, Star Travel International, Lavenza, BEJO fashion, Kenzee, AR Group, CT Group, Royal lighting…

Những bài giảng mà chuyên gia Nguyễn Ngoan chia sẻ cho học viên luôn mang giá trị thực tiễn cao, lồng ghép nhiều tình huống xử lý chuyên nghiệp, hiệu quả.

TƯ VẤN khóa học

 Hỗ trợ tư vấn 24/7
 Hotline: 0907 080 758
 Email: info@khoahocpti.edu.vn

Các Khóa Học Liên Quan