Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Công Ty Online

KHOAHOCCEO.COM

Khóa học xây dựng hệ thống quản trị công ty ONLINE

Đánh giá page

Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Công Ty Online

Giới thiệu khóa học 

Quản trị công ty là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty. Quản trị công ty cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty cổ phần như các cổ đông, ban giám đốc điều hành, hội đồng quản trị mà còn những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty: cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh và cả môi trường, cộng đồng, xã hội. Cơ chế này được xây dựng và liên tục cải tiến.

Việc xây dựng hệ thống quản trị phù hợp, hiệu quả có vai trò quan trọng đối với sự phát triển tổng thể của công ty. Vì vậy, Khoahocceo đã xây dựng và tổ chức khóa học “Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Công Ty” nhằm giải đáp những băn khoăn, bổ sung kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm cho các nhà quản lý trong vấn đề này.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

– Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về xây dựng hệ thống quản trị công ty và vận dụng hiệu quả vào doanh nghiệp của mình.

– Nắm được các chức năng quản trị; cách thức tổ chức các nguồn lực

– Biết phân tích nguồn lực và tài chính; bối cảnh văn hóa doanh nghiệp

– Nắm được cấu trúc quản lý của hệ thống, phong cách lãnh đạo

– Áp dụng hiệu quả và thành công trong doanh nghiệp của mình.

Mục tiêu Giới thiệu Khóa học giám đốc nhân sự online

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 Bài 1: Các chức năng quản trị
 Bài 2: Tổ chức các nguồn lực
 Bài 3: Yếu tố phân tích nguồn lực và tài chính
 Bài 4: Các nguồn lực vật chất
 Bài 5: Lãnh đạo
 Bài 6: Chức năng kiểm soát
 Bài 7: Cấu trúc quản lý của hệ thống
 Bài 8: Bối cảnh văn hóa doanh nghiệp
 Bài 9: Bối cảnh doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo
 Bài 10: Bối cảnh doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo (Tiếp)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…

– Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;

– Những người quan tâm tới hệ thống quản trị công ty.

BAN GIẢNG HUẤN

Dương Ngọc Dũng


Giảng viên Dương Ngọc Dũng từng giữ những vị trí quản lý cao cấp, đào tạo và tư vấn cho những tổ chức lớn như Samsung, LG Vina, Tổng lãnh sự Mỹ, Úc, New Zealand, Bộ Kế hoạch & Đầu Tư, Bộ Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam, Tổng lãnh sự Singapore…

– Năm 1995: Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Đông Phương Học tại Đại Học Harvard (USA)

– Năm 2001: Tốt nghiệp Tiến sĩ khoa Tôn Giáo Học tại Đại Boston (USA)

– Năm 2007: Tốt nghiệp MBA tại Đại Học UBI (Bỉ)

– Hiện nay, ông đang giảng dạy tại Khoa Triết học – Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn và giảng dạy các môn Quản trị Marketing, Quản trị Nhân sự, Quản trị xuyên văn hóa của Đại học Quản trị Paris (Paris Graduate School of Management). Ông còn giảng dạy tại các chương trình MBA của Đại học Bolton (Anh) và Đại học Northwestern (Thụy Sĩ) ở Việt Nam.

– TS. Dương Ngọc Dũng có kiến thức uyên bác về Triết học, Tôn giáo học, Đông Phương học, Ngôn ngữ học, Kinh tế học, những chương trình giảng dạy do ông thiết kế thường mang tính độc đáo, sáng tạo và hài hước, được các doanh nhân trong và ngoài nước đánh giá rất cao.


Các Khóa Học Liên Quan