Khóa Học Tư Tưởng Về Quản Trị Online

KHOAHOCCEO.COM

Khóa học tư tưởng về quản trị ONLINE

5/5 - (28 bình chọn)

tư tưởng về quản trị khóa học online

Giới thiệu khóa học 

Tư tưởng quản trị là tầm nhìn, suy nghĩ, là sự đánh giá khách quan của nhà quản trị đã rút ra trong thực tiễn nhằm mang lại tầm nhìn mới mẻ về quản trị. Nói đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam hay thế giới đều không thể không nói tới sự góp phần hết sức quan trọng của những tư tưởng quản trị.

Tư tưởng quản trị bao gồm những tư tưởng về các mô hình tổ chức hợp lý, duy lý, kỷ luật trong tổ chức, hiệu quả lao động, những hạn chế của tổ chức duy lý…. Dựa trên các tư tưởng này, các doanh nhân có thể nắm được ưu, nhược điểm của những cách suy nghĩ, của những mô hình tổ chức kinh tế, từ đó lựa chọn hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp mình.

Khóa học “Tư tưởng quản trị” sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức quan trọng về lĩnh vực này.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Sau khi học tập, học viên nắm được những khái niệm xung quanh tư tưởng quản trị, bao gồm khái niệm duy lí và hợp lí hóa, khái niệm lãnh đạo.

– Nắm được mô hình tổ chức hợp lý tối ưu, các nội dung về kỷ luật trong tổ chức, hiệu quả lao động.

– Nắm được các nội dung kiến thức về sự đề bạc và tính dự báo trong tổ chức

– Học viên nắm được những hạn chế trong hệ thống tổ chức duy lý.

Mục tiêu Giới thiệu Khóa học giám đốc nhân sự online

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 Bài 1: Khái niệm duy lí và hợp lí hoá
 Bài 2: Khái niệm hợp lý hoá
 Bài 3: Mô hình tổ chức hợp lý tối ưu
 Bài 4: Kỷ luật trong tổ chức
 Bài 5: Hiệu quả lao động
 Bài 6: Các hành động hợp lý
 Bài 7: Sự đề bạt và tính dự báo trong tổ chức
 Bài 8: Phân tích khái niệm lãnh đạo
 Bài 9: Những hạn chế trong hệ thống tổ chức duy lý
 Bài 10: Tổng kết và đánh giá

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc…

– Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức về tư tưởng quản trị

BAN GIẢNG HUẤN

Dương Ngọc Dũng


Giảng viên Dương Ngọc Dũng từng giữ những vị trí quản lý cao cấp, đào tạo và tư vấn cho những tổ chức lớn như Samsung, LG Vina, Tổng lãnh sự Mỹ, Úc, New Zealand, Bộ Kế hoạch & Đầu Tư, Bộ Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam, Tổng lãnh sự Singapore…

– Năm 1995: Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Đông Phương Học tại Đại Học Harvard (USA)

– Năm 2001: Tốt nghiệp Tiến sĩ khoa Tôn Giáo Học tại Đại Boston (USA)

– Năm 2007: Tốt nghiệp MBA tại Đại Học UBI (Bỉ)

– Hiện nay, ông đang giảng dạy tại Khoa Triết học – Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn và giảng dạy các môn Quản trị Marketing, Quản trị Nhân sự, Quản trị xuyên văn hóa của Đại học Quản trị Paris (Paris Graduate School of Management). Ông còn giảng dạy tại các chương trình MBA của Đại học Bolton (Anh) và Đại học Northwestern (Thụy Sĩ) ở Việt Nam.

– TS. Dương Ngọc Dũng có kiến thức uyên bác về Triết học, Tôn giáo học, Đông Phương học, Ngôn ngữ học, Kinh tế học, những chương trình giảng dạy do ông thiết kế thường mang tính độc đáo, sáng tạo và hài hước, được các doanh nhân trong và ngoài nước đánh giá rất cao.


Các Khóa Học Liên Quan